Φυλακή & Ειρήνη

Ο εγκλεισμός ανθρώπων με παραβατική συμπεριφορά, οι οποίοι προέρχονται από ετερόκλητες κοινωνικές και εθνικές ομάδες, συχνά οδηγεί σε προβλήματα επικοινωνίας και εντάσεις μεταξύ τους που ενίοτε καταλήγουν στη βία, με επιπτώσεις σε ολόκληρη τη φυλακή.

Μέσα από το πρόγραμμα Ειρηνοποιού και Διαμεσολαβητή Φυλακή & Ειρήνη (Prison of Peace – www.prisonofpeace.org) που εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια σε πολλές φυλακές της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, οι κρατούμενοι εκπαιδεύονται σε τεχνικές επικοινωνίας,  στο συντονισμό «κύκλων ειρήνης»,  στην ειρήνευση και τη διαμεσολάβηση, ως μέσα ενίσχυσης της συνοχής στην κοινότητα και επίλυσης συγκρούσεων. Κατόπιν, οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να εκπαιδεύουν κι άλλους κρατούμενους στις τεχνικές αυτές κι έτσι οι εκπαιδεύσεις αποκτούν πολλαπλασιαστικό και βιώσιμο χαρακτήρα.

Η συστηματική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών και μέσων «εκ των έσω», δηλαδή από τους ανθρώπους που ανήκουν στην κοινότητα, επιφέρει μείωση των βίαιων περιστατικών μέσα σε αυτή και ενισχύει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Επιπλέον, το πρόγραμμα Φυλακή & Ειρήνη είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την οδηγία 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, αφού οι κρατούμενοι που εκπαιδεύονται ως ειρηνοποιοί και διαμεσολαβητές είναι σε θέση να συμμετέχουν στις διαδικασίες επανορθωτικής δικαιοσύνης, όπως ορίζονται από την ως άνω οδηγία.

Επιστολή

Το πρόγραμμα Φυλακή & Ειρήνη ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (από το Νοέμβριο 2016), στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων Τίρυνθας (από το Μάρτιο 2017), στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου (από το Νοέμβριο 2017) και στο Κατάστημα Κράτησης Διαβατών (από τον Ιανουάριο 2018).