Σχολεία

Τεχνικές Επίλυσης Συγκρούσεων και Πρόληψης της Βίας στα Σχολεία

(Επανορθωτικές Πρακτικές, Διαμεσολάβηση, Μη Βίαιη Επικοινωνία)


Ορισμοί, στόχοι, πεδίο εφαρμογής

Οι επανορθωτικές πρακτικές, η διαμεσολάβηση και η μη βίαιη επικοινωνία αποτελούν τρόπους πρόληψης της βίας και διαχείρισης των συγκρούσεων, των καβγάδων και των εντάσεων μέσα στη σχολική κοινότητα με άμεσο και ειρηνικό τρόπο. Πρόκειται για διαδικασίες όπου ειδικά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί ή / και μαθητές δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που ευνοούν την ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία, τόσο ανάμεσα στους εκάστοτε εμπλεκόμενους όσο και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Στόχοι των τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων και πρόληψης της βίας στα σχολεία είναι:

Business Background Template With Colorful People. Vector Illust

  • η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της έννοιας της «κοινότητας» μέσα στο σχολικό περιβάλλον
  • η εποικοδομητική και αποτελεσματική διαχείριση της σύγκρουσης
  • η επίτευξη συμφωνίας ώστε να μην επαναληφθεί η επιθετική ή προσβλητική συμπεριφορά στο μέλλον
  • η εξομάλυνση της σχέσης και ενδεχομένως η πλήρης αποκατάστασή της
  • η πρόληψη

Οι παραπάνω τεχνικές εφαρμόζονται:

  • μεταξύ μαθητών
  • μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού
  • μεταξύ εκπαιδευτικών
  • μεταξύ γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν στο ίδιο σχολείο
  • μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών

Παρεχόμενες υπηρεσίες

– Ειδικά και κατά περίπτωση σχεδιασμένες παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις, όπως:

Παρουσιάσεις σε καθηγητές, γονείς και μαθητές σχετικά με τη Σχολική Διαμεσολάβηση, τους Επανορθωτικούς Διαλόγους σε Κύκλο και τη Μη Βίαιη Επικοινωνία. Οι παρουσιάσεις αυτές έχουν ενημερωτικό σκοπό ως προς το ποιες πρακτικές μπορούμε να υιοθετήσουμε ώστε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της βίας στα σχολεία

Δημιουργία και διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων (experiential workshops) στο συντονισμό διαλόγων, τις επανορθωτικές πρακτικές, τις δεξιότητες επικοινωνίας και διαμεσολάβησης ώστε οι συμμετέχοντες να έρθουν σε πρώτη, πρακτική επαφή με αυτές τις διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων, μέσα από θεωρία, παιχνίδια και προσομοιώσεις.

Εκπαίδευση καθηγητών στις τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων και πρόληψης της βίας στα σχολεία, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες αυτές και την βαθύτερη κατανόηση αυτών, ώστε με την σειρά τους να υποστηρίξουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα και να εκπαιδεύσουν μαθητές.

– Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων και πρόληψης της βίας στα σχολεία, σε συνεργασία με καθηγητές, γονείς και μαθητές.

– Παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων και πρόληψης της βίας στα σχολεία και υποστήριξη (ανάλογα με την περίπτωση)