Συμβουλευτική διαχείρισης συγκρούσεων

Ο σύμβουλος ως προσωπικός «προπονητής»

Leadership Solutions with a businessman walking through a complicated maze opened up by a pencil eraser as a business concept of innovative thinking for financial success.

Η σύγκρουση είναι στη φύση μας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την σύγκρουση καθορίζει και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουμε:

«Όλοι μας γνωρίζουμε καταστροφικούς αλλά και δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις. Εάν όμως επιθυμούμε να μεταβούμε από τον καταστροφικό στον δημιουργικό τρόπο και από την επίθεση στη μετάπλαση, πρέπει να αναζητήσουμε μέσα μας τι σημαίνουν αυτές οι συγκρούσεις για εμάς και ποιες δεξιότητες χρειαζόμαστε για να τις αντιμετωπίσουμε.» *

Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή ενός συμβούλου διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων.

Ο σύμβουλος είναι ο προσωπικός μας προπονητής. Συνεργάζεται μαζί μας για να αναπτύξουμε έναν αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων. Μοιράζεται μαζί μας τις γνώσεις του, μας δείχνει πώς να διευρύνουμε τις δεξιότητές μας και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μας παρακολουθεί να εξελισσόμαστε και να μπορούμε να απαντάμε σε όλα τα συμφέροντα και τις ανάγκες μας, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργούμε ή να κλιμακώνουμε τις συγκρούσεις γύρω μας.

Άνθρωποι που, λόγω θέσης ή κατάστασης, έρχονται σε επαφή με καταστάσεις συγκρούσεων, συχνά αναζητούν την συνδρομή ενός συμβούλου, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υποχρεώσεις τους, ικανοποιώντας παράλληλα τα συμφέροντά τους.

Ο σύμβουλος, όμως, μπορεί να επέμβει όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο σύμβουλος στην επιχείρηση – συνδημιουργός συστημάτων διαχείρισης συγκρούσεων

concept & presentation figure 3d

Είστε ιδιοκτήτης ή εργάζεσθε σε έναν οργανισμό ή εταιρεία;
Πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων στην εταιρεία;
Θα επιθυμούσατε η συνεργασία με τους συναδέλφους σας να είναι πιο εποικοδομητική;
Πιστεύετε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν και πρέπει να βελτιωθούν;

Λέγεται ότι η σύγκρουση, μεταξύ άλλων, είναι και «ο θόρυβος που κάνει ένα σύστημα όταν ραγίζει». Αυτό σημαίνει ότι, για να υπάρχουν συγκρούσεις σε ένα σύστημα, είτε αυτό λέγεται οργανισμός είτε εταιρεία, υπάρχουν θέματα προς επίλυση. Εάν αυτή η επίλυση δεν έρθει, τότε αυτά διαιωνίζονται και διαβρώνουν εκ των έσω.

«Οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτές ξοδεύουν από 20% έως και 80% των εργάσιμων ωρών τους προσπαθώντας να τις αντιμετωπίσουν ή να τις περιορίσουν. Με άλλα λόγια, οι συγκρούσεις κοστίζουν πολύ ακριβά.» *

Είναι πολύ σύνηθες επιχειρήσεις ή οργανισμοί να προσλαμβάνουν ένα σύμβουλο διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων.

Ο σύμβουλος, αρχικά, συνεργάζεται με την επιχείρηση και τους εργαζόμενους για να καθορίσει τον έως τώρα τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων στην εταιρεία, καθώς και τα οφέλη αλλά και τις ελλείψεις αυτού, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας διάφορες διαδικασίες, όπως σεμινάρια σε στελέχη της επιχείρησης, ομαδικές συναντήσεις με το προσωπικό αλλά και την διοίκηση της εταιρείας κλπ, συνδράμει στον εντοπισμό των θεμάτων που δημιουργούν τις συγκρούσεις και στην εύρεση λύσεων. Ενίοτε, είναι αναγκαίο το υπάρχον σύστημα διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων να αναδιαμορφωθεί ή να δημιουργηθεί εκ νέου. Κι αυτό, γιατί η ευημερία και η μακροζωία ενός οργανισμού εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο που αυτός λειτουργεί και διαχειρίζεται τις εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις του.

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί προσλαμβάνουν συμβούλους διαχείρισης συγκρούσεων, ώστε αυτοί να συνεργασθούν, ως προσωπικοί τους «προπονητές», με στελέχη της επιχείρησης που θα προαχθούν σε κάποιο ανώτερο βαθμό μέσα σε αυτήν ή, αντίθετα, που χρειάζεται να υιοθετήσουν έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των διαφωνιών που προκύπτουν.

*Προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα από τα αγγλικά, K. Cloke & J. Goldsmith