ΑΡΧΙΚΗ

Καλώς ήλθατε !

Είμαι η Δήμητρα Γαβριήλ και αυτός είναι ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανθρώπινη επικοινωνία και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων σε επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για:

  • τις «επανορθωτικές πρακτικές» και την «επανορθωτική δικαιοσύνη» ως μορφές προσέγγισης της σύγκρουσης ή/και της παραβατικής συμπεριφοράς, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και αντιμετώπισης,
  • τις «εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών» στα πλαίσια νομικών και δικαστικών διαδικασιών και, ειδικότερα, τη Διαμεσολάβηση των Ν.3898/2010 & Ν.4512/2018,
  • τη «συμβουλευτική διαχείρισης συγκρούσεων» και
  • την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της σύγκρουσης σε εκπαιδευτικά και σωφρονιστικά ιδρύματα.

Social Collaboration

Τομείς παροχής υπηρεσιών εξειδίκευσης:

Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις (Ν.3898/2010 & Ν.4512/2018)

Συμβουλευτική διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων

Εκπαίδευση, εφαρμογή και υποστήριξη προγραμμάτων επανορθωτικών πρακτικών και εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών